panicle

panicle
panicle [pan′i kəl]
n.
[L panicula, tuft on plants, panicle, dim. of panus, a swelling, ear of millet: see PANIC1]
a loose, irregularly branched, indeterminate flower cluster; compound raceme: see INFLORESCENCE
panicled
adj.
paniculate [pa nik′yo͞o lit, pa nik′yo͞olāt΄]
paniculated

English World dictionary. . 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Panicle — Pan i*cle, n. [L. panicula a tuft on plants, dim. of panus the thread wound upon the bobbin in a shuttle; cf. Gr. ?, ?; prob. akin to E. pane: cf. F. panicule. See 2d {Pane}.] (Bot.) A pyramidal form of inflorescence, in which the cluster is… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • panicle — ► NOUN Botany ▪ a loose branching cluster of flowers, as in oats. ORIGIN Latin panicula, from panus ear of millet …   English terms dictionary

  • Panicle — Flowering lilac showing individual flowers forming the panicle …   Wikipedia

  • panicle — pan•i•cle [[t]ˈpæn ɪ kəl[/t]] n. 1) bot a compound raceme 2) bot any loose, diversely branching flower cluster • Etymology: 1590–1600; < L pānicula, dim. of pānus spool, stalk holding a panicle < Doric Gk pânos (Attic pênos) web; see i ,… …   From formal English to slang

  • panicle — šluotelė statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Kūgiškas arba piramidiškas žiedynas, kurio pagrindinė ašis yra ištįsusi, be to, išauga šoninės šakutės, kurios dar šakojasi, o smulkiausios šakelės yra kekių pobūdžio. atitikmenys: angl.… …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • panicle — An inflorescence, the main axis of which is branched; the branches bear loose racemose flower clusters. Rice is a prominent crop plant with a panicle inflorescence …   Glossary of Biotechnology

  • panicle culture — Aseptic culture of immature panicle explants to induce microspore germination and development …   Glossary of Biotechnology

  • panicle — noun Etymology: Latin panicula, diminutive of panus Date: 1597 1. a compound racemose inflorescence see inflorescence illustration 2. a pyramidal loosely branched flower cluster • panicled adjective • paniculate adjective …   New Collegiate Dictionary

  • panicle — panicled, adj. /pan i keuhl/, n. Bot. 1. a compound raceme. See illus. under inflorescence. 2. any loose, diversely branching flower cluster. [1590 1600; < L panicula tuft (on plants), dim. of panus thread wound on a bobbin, a swelling, ear of… …   Universalium

  • panicle — noun A compound raceme …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”